Phòng máy CT và phòng X-Quang phòng khám đa khoa cao cấp Quốc Đạt

phong-chup-ct-phong-kham-da-khoa-cao-cap-quoc-dat

20151215_100206

20151215_095244

20151215_095433