Phòng X-Quang trung tâm Nha khoa Phong Răng – Bắc Giang

12398574_191619367851774_1705617805_o

12375886_191618471185197_1405175015_o

phong-x-quang-phong-rang-1