Phòng X-Quang Nha khoa Bảo Ngọc Thái Nguyên

 

 

phong-x-quang-nha-khoa-bao-ngoc-1

 

20151215_095215

20151215_095316

 

ANH_2704