Quy định về diện tích phòng chup x-quang, phòng chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

Một trong những yếu tố đầu tiên cần thiết để thiết kế phòng chụp x-quang, phòng chụp CT đạt tiêu chuẩn là diện tích của phòng chụp. Bảng dưới đây cung cấp các thông số về diện tích phòng chụp x-quang và kích thước tối thiểu của phòng để đạt yêu cầu khi thẩm định theo tiêu chuẩn của bộ y tế.

 

 TT Loại phòng Diện tích sử dụng tối thiểu (m2) Kích thước tối thiểu một chiều (m)
I PHÒNG ĐẶT THIẾT BỊ X – QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
1 Phòng đặt thiết bị X – quang chụp vú 12 3,5
2 Phòng đặt thiết bị chiếu, chụp X – quang tổng hợp không có bàn người bệnh 12 3,5
3 Phòng đặt thiết bị X quang chụp răng toàn cảnh, thiết bị chụp sọ 14 3,5
4 Phòng đặt thiết bị chiếu, chụp X – quang tổng hợp có bàn người bệnh 14 3,5
5 Phòng chụp X – quang tổng hợp sử dụng bàn người bệnh lật nghiêng được 20 3,5
6 Phòng đặt thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner 28 4
7 Phòng chụp X – quang có bơm thuốc cản quang để chụp mạch và tim. 36 5,5
II THIẾT BỊ XẠ TRỊ
1 Thiết bị xạ trị từ xa 30 4
2 Thiết bị dao gamma 30 4
3 Thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao 30 4

 

Ghi chú: Thiết bị bức ạ không được nêu trong Phụ lục này, không có yêu cầu quy định đối với kích thước phòng đặt thiết bị.

Tư vấn thiết kế và thi công phòng x-quang. Liên hệ: 0983 565 383